Info & voorwaarden

Info & voorwaarden

01
Het totale bedrag van het feest is steeds de prijs van de gekozen formule maal het aantal personen. Met steeds een minimumbedrag van 350€. Dit bedrag wordt vermeerderd met de kost voor de dienstverlening (30€ per uur/15€ per half uur) en eventuele verplaatsingskosten. (zie punt ….) Onze voorbereidingstijd en verplaatsingen minder dan 20km zijn gratis.
10
U voorziet minstens 1 stopcontact (220 volt: 20A of 16A onbelast). Dit hebben wij enkel nodig voor onze diepvries, koeltoog, dampkap, bain-marie en eventueel de Bicky oven. Onze friteuses werken op gas. Wij zorgen voor verlengkabels. Wij voorzien ook telkens een vuilbak, alle restafval van de frietjes nemen wij mee.
02
Tot en met 30 personen is onze dienstverlening maximum 1 uur. Tot en met 60 personen is onze dienstverlening maximum 1,5 uur. Vanaf 61 personen is onze dienstverlening 2 uur. Bij een groot aantal personen (vb. 150 of meer) kunnen we in overleg langer dan 2 uur staan. Indien het aantal personen drastisch is verminderd tegen dat u het effectieve aantal personen moet doorgeven (1 week op voorhand), kan het aantal uren dienstverlening dus ook verminderen. Vul het aanvraagformulier realistisch in. Niet iedereen die van u een uitnodiging ontvangt, zal ook effectief aanwezig zijn.
11
Wij zijn ongeveer een uur op voorhand ter plaatse voor onze voorbereidingen. Deze zijn gratis. Gelieve er dus voor te zorgen dat er reeds iemand aanwezig is bij jullie thuis of in de feestzaal. Zodat wij ons kunnen aankoppelen aan de elektriciteit en kunnen starten met onze voorbereidingen.
03
Op drukke dagen, meestal de zaterdagen, hebben wij vaak 2 feestjes opstaan. Afhankelijk van onze planning behouden wij het recht om iets later of vroeger te starten met het eten. Indien deze lichte aanpassing nodig is wordt u hier zeker van op de hoogte gebracht.
12
Bij reservatie gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.
04
De vermelde prijzen bij de formules zijn steeds per persoon. Kinderen vanaf 4 jaar worden meegeteld. Kinderen onder de 4 jaar worden niet meegeteld. Vergeet ook niet uzelf en eventueel personeel mee te tellen indien u deze wilt laten mee eten. Gelieve eerlijk te zijn met het doorgeven van het aantal personen. Indien wij merken dat er een aantal personen extra komen eten, dan zullen deze ook nog aangerekend worden.
13
De ondergrond waar de frietkraam dient plaats te nemen, vraagt een vlakke en stabiele bodem. Indien de standplaats op een openbare plaats is, dient de klant voor de nodige vergunningen te zorgen.
05
Nadat u ons aanvraagformulier volledig heeft ingevuld ontvangt u van ons een mail. Wij proberen u binnen de 24 uur te mailen, afhankelijk van de drukte. In deze mail vragen wij u een voorschot van €250 over te schrijven op ons rekeningnummer: Belfius BE 28 0689 0399 0820. Pas na ontvangst van het voorschot is de reservatie geldig en definitief. Vanaf dan wordt u ingepland in onze agenda. Wij kunnen dus andere aanvragen behandelen zolang wij geen voorschot ontvangen hebben. Voor het restbedrag vragen wij een contante betaling tijdens het feest.
14
Schade aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht zullen verhaald worden op de betrokken persoon of firma.
06
Een week voor de feestdatum vragen wij u het definitieve aantal personen door te geven. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald én vastgelegd. Op basis van dit aantal doen wij ook onze aankopen. Dit betekent automatisch dat een vermindering in het aantal personen achteraf, niet meer toegelaten is.
15
Al onze prijzen zijn exclusief 6% BTW.
07
Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dit te vermelden bij de “extra informatie” in ons aanvraagformulier. Gelieve ons ook de facturatiegegevens door te geven. Naam + adres van het bedrijf en de BTW nummer.
16
Wij verzorgen alle feestjes binnen Belgisch en Nederlands Limburg.
08
Binnen een straal van 20 km rekenen wij geen verplaatsingskosten aan. Voor elke extra km wordt er een vergoeding van 1 €/km aangerekend. Voor de heen- en terugreis. Wij zijn zelf gevestigd in Herderen-Riemst. Wij maken gebruik van “Routenet”.
09
Bij annulatie van de reservatie tot 30 kalenderdagen voor datum van uw evenement, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Evenmin bij overmacht (uitgezonderd ernstige omstandigheden zoals sterfgeval of verstrenging van de COVID-19 maatregelen). Bij annulatie door overmacht kan de boeking wel worden uitgesteld, waarbij het voorschot achteraf in mindering wordt gebracht.
Tip van het huis: Voorzie genoeg tijd (ongeveer 1 uur) om je gasten te ontvangen en laat De Knabbelkar opengaan als iedereen op de locatie aanwezig is.